top of page

LÖVSTABRUK AND THE CAHMAN ORGAN JOINS ECHO!

echowebb.png

Det är med stolthet och glädje vi kan meddela att Cahmanorgeln, byggd år 1728 i Lövstabruks kyrka av orgelbyggaren Johan Niclas Cahman, nu är en del av ECHO (European Cities of Historical Organs)!

 

ECHO är en organisation vars syfte är lyfta och bevara det musikaliska och historiska kulturarvet av värdefulla orglar över hela Europa. Genom att vårda de goda relationerna mellan de europeiska länderna som är medlemmar i ECHO, erbjuds kulturellt utbyte och de historiska orglarna får fortsätta att blomstra och värnas om i många år framöver. 

 

Såhär skriver ECHO om Cahmanorgelns inträde:
“We are particularly pleased to welcome Sweden's Lövstabruk as an associate member in ECHO. The 1728 Cahman organ is a fine addition to the ECHO organ heritage. Moreover, Artistic Director Lukas Arvidsson's creativity guarantees great initiatives.”

 

Läs mer på ECHOs webbplats:
Lövstabruks historia
Cahmanorgeln

bottom of page